1. Prof.Dr. Nur ÇETİN                                  Başkan

2. Prof.Dr. Ayfer ŞAHİN                                 Üye

3. Doç.Dr. Emine ŞENER                                Üye

4. Dr.Öğr.Üyesi Suzan YILDIRIM                    Üye

5. Dr.Öğr.Üyesi Ayşegül TURAN                     Üye

6. Dr.Öğr.Üyesi Sultan Selen KULA                 Üye

7. Dr.Öğr.Üyesi Saliha BOZER BAYRAKTAR      Üye

8. Arş.Gör. Ayşegül SEKMAN                          Üye