Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Nur Çetin ve Müdür Yardımcımız Doç. Dr. Emine Şener’in editörlüğünü yaptığı Kadın ve Aile adlı kitap Eylül 2021’de Nobel Akademik Yayıncılık aracılığıyla okuyucu ile buluşmuştur.

Detaylı bilgi ve sipariş için: https://www.nobelyayin.com/kadin-ve-aile_17638.html

ÖN SÖZDEN:

“Hem kadını hem de aileyi yeniden, özgün bir bakış açısıyla ele alan bu kitapta, toplumun vazgeçilmez değerlerle yeniden inşasında, üzerine düşeni yapma sorumluluğu taşıyan editörler olarak kadın çalışmaları alanına katkı sağlamış olmanın onurunu yaşıyoruz. Bu eseri kadın ve aileye yönelik yapılmış diğer çalışmalardan farklı kılan, yazarların tamamının evli ve çocuk sahibi bireyler olarak aile kurumunun önemini yaşayarak deneyimlemiş olmalarıdır. Bunun yanında, yazarlardan bir kısmının Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (FABKAM) Yönetim Kurulu üyesi olarak kadın çalışmalarına yönelik uzun yıllar ilgi ve çaba göstermiş kadın akademisyenler oluşudur. Dünyada ilk kadın örgütü olarak bilinen Bacıyân-ı Rûm teşkilatının memleketinde ortaya çıkan bu çalışma, kültürel hafızamızda yer alan güçlü Türk Anadolu kadınından esinlenerek bilinçli kadının mutlu, sağlam ve sağlıklı ailedeki önemi ile toplumun gelecek nesillerinin yetişmesine katkıda bulunacağı beklenmektedir. Elbette tek başına çalışmayı özgün ve özgül kılan hususlar bunlar değildir. Bunun yanı sıra, kitabın yazılma aşaması ayrı bir önem taşımaktadır. Bu süreçte editörlerin yazarlar ile yaptığı toplantı ve görüşmeler ile ortaya çıkan kadın ve aile olgularına bütüncül bir perspektiften bakış, çalışmanın farklılaşmasında etkili olmuştur. Her şeyden önce kitabın millî ve dinî değerler odağında ortaya çıkmış olması başlı başına özgün bir nitelik taşımaktadır.”

ARKA KAPAKTAN:

“Asırlar boyu toplumların sağlıklı dönüşümünde anahtar rol oynayan, temel değerlerin nesilden nesile aktarılması noktasında vazgeçilmez bir unsur olan aile ve onun ruhunu oluşturan kadın konusunu ele alıp inceleyen bu çalışma, özgün duruşuyla, değerlerimizin aktarılmasında aracı rolü yüksek bir potansiyel taşımaktadır. Tarihin her döneminde olduğu gibi bu döneminde de toplumların gelişmişliğinde en önemli gösterge, insani unsurların ve değerlerin göz ardı edilmemesidir. Tarihsel ve kültürel birikimimizin, bu gösterge noktasında sergilemiş olduğu yüksek nitelik, bizden sonraki nesillere de şevkle aktarılmaya devam ettiği sürece gelişerek dönüşen kültürümüzün her türlü olumsuz duruma yüksek mukavemet göstermesi kaçınılmazdır.

Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz tarafından gerçekleştirilen bu kitap projesi, tarihsel ve kültürel birikimimize katkı sağlayacak bir zihniyet oluşturma noktasında önemli bir adımdır. Kitabın bu yüksek nitelikli gaye ile oluşturulmuş içeriği; Türk-İslam tarihi ve kültüründe kadın ve ailenin vazgeçilmez yerine ilişkin katkıda bulunmasının yanı sıra kadının çalışma hayatındaki yeri ile toplumun güçlendirilmesinde oluşturduğu esası hassas bir şekilde dile getirmesi ile de dikkat çekicidir.”

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                      Prof. Dr. Vatan KARAKAYA

                                                                                                                                                                                                                             Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü