Ülkemizin geleceğinde kadınların rolünü artırmak yoluyla sağlıklı ve güçlü bir toplum inşa edilebilmesi için ulusal ve uluslararası

düzeyde etkinlikler ve araştırmalar yapan bir merkez haline gelmek