Toplumun önemli yapıtaşı olan aileyi güçlendirmek amacıyla kadınların sosyal hayattaki rolünü artırmak,

konumunu güçlendirmek ve toplumsal sorunların çözümünde kadınların etkinliğini fazlalaştırmak