FABKAM 2. Kadın Akademisi Eğitimlerine başladı
19.11.2021

Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ve bu dönem ikincisi gerçekleştirilen Kadın Akademisi 11 Kasım 2021 tarihinde ilk dersini yaptı.

Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Sultan Selen Kula’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen 2. Kadın Akademisi’nin açılış dersini Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz Müdürü Prof. Dr. Nur Çetin gerçekleştirmiştir. Prof. Dr. Nur Çetin, Merkezimizin çalışmaları ile Kadın Akademisi’nin amacı ve katılımcıların profillerine ilişkin bilgi vererek derse başlamıştır.

Prof. Dr. Nur Çetin, “Tarihsel Süreçte Kadın ve Aile” ile “Türk Kültür ve Devlet Geleneğinde Kadın” konularını ele almıştır.

Tarihin nerdeyse her döneminde kadınların ilham kaynağı olduğunu, insan neslinin devam etmesinde zorunlu bir halka olması nedeniyle de kutsal bir konuma yerleştirilmesi ile birlikte çoğu zaman kadının öneminin, bunun ötesine geçmediğini farklı toplumlar örneğinde ifade eden Prof. Dr. Nur Çetin, tarihsel süreçte kadın figürünün, zayıflık-güçsüzlük fikriyle özdeşleştiğini, fiziksel doğalarındaki farklılıkların toplumsal algılarda karakter ve iradedeki güçsüzlüğe de kaydırılarak bir kabule dönüştüğünü belirtti.

Dersin ikinci bölümünde Türklerin dünya tarihindeki önemine değinen Çetin, Türk toplumundaki kadının yeri ve önemini örnekler üzerinden ele aldı. Dünya tarihinde ilk hükümdar kadının Tomris Hatun olduğunu, eski Türklerde Hakan ile birlikte Hatun’un da tüm merasim ve törenlerde yer aldığını ve söz sahibi olduğunu, gerekli olduğu zaman kadınların da savaşarak, vatan için canını feda ettiklerini, “Devleti Kurtaran Kadın” olarak Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in eşi Altuncan Hatun’un da bunun en iyi örneklerinden olduğunu anlattılar.

Çetin, Ortaçağ Anadolu'sunda kadınlar tarafından kurulmuş olan ve dünyanın ilk kadın sivil toplum örgütü olarak kabul edilen Bacıyân-ı Rûm teşkilatında kadınlara dinî, ahlâkî ve meslekî eğitimin birlikte verildiğini ve bu şekilde kadınların hem üreterek aile ekonomisine katkı sunmaları hedeflendiğini, hem de güzel ahlâk sahibi olarak ailesinin, evlatlarının en güzel şekilde yetiştirilmesi temin edilmeye çalışıldığını vurgulamıştır.  

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da kadınlar tarafından yaptırılmış ve vakfedilmiş müesseselerin (cami, medrese, okul, kervansaray, hastanelerin) medeniyetin önemli bir parçası ve birçok alanda dünya tarihindeki ilk örnekleri olduğunu gösteren Prof. Dr. Nur Çetin, Osmanlı döneminde ilk hastaneler ve kadın hastanelerin kadınlar tarafından yaptırıldığını, bu faaliyetlerin kadınların ekonomik gücünü, sosyal statüsünü ve toplumdaki önemini gösterdiğini, aynı zamanda bunun İslam dünyası ve Türk devletlerinin farkı olduğunu ifade ettiler.