3. Kadın Akademisinde “Aile İçi İletişim” Adlı Oturum Gerçekleştirildi
13.4.2022

Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (FABKAM) Müdürü Prof. Dr. Nur Çetin’in açılış konuşması yaparak başlattığı ve Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Emine Şener’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen 3. Kadın Akademisinin beşinci oturumu 12 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Oturumda, Prof. Dr. Ertuğrul Yaman, dünya hayatını anlamlandıran evlilik, aile kurma ve çocuk sahibi olmanın ertelenmemesi gereken müesseseler olduğunu hatırlatmıştır. “Aile olmak sorumluluk almak ve hayatı paylaşmaktır” diyerek ailede paylaşımın önemi üzerinde durmuştur. Aile içi iletişimde gönül dilinin anlamını irdeleyerek “Çocuklar anne babaların aynası, ona baka baka olurlar aynısı” sözleriyle eşler arasındaki etkileşimin çocuklara da yansıdığını ifade etmiştir.

Manşet Haberler