Kadın Akademisinde “Bacıyan-I Rum Ve Günümüz Kadınları” Adlı Oturum Gerçekleştirildi
13.4.2022

Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (FABKAM) Müdürü Prof. Dr. Nur Çetin’in açılış konuşması yaparak başlattığı ve Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Emine Şener’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen Kadın Akademisinin dördüncü oturumu 25 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Oturumda Prof. Dr. Ahmet Gökbel, “Bacıyan-ı Rum ve Günümüz Kadınları” adlı konuşmasında Bacıyan-ı Rum teşkilatının tarihinden ve amaçlarından bahsettikten sonra kadın örgütlenmesini dün ve bugün bağlamında ele alıp değerlendirmiş ve önerilerde bulunmuştur.

Manşet Haberler