MERKEZ MÜDÜRÜMÜZ PROF. DR. NUR ÇETİN CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDEKİ 8 MART “KADININ GÜCÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜ” PROGRAMINA KATILDI
9.3.2022

Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Nur ÇETİN, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın değerli eşleri Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendinin himayelerinde gerçekleşen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Beştepe Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Kadının Gücü Türkiye’nin Gücü” programına katıldılar.

Sayın Emine ERDOĞAN, programda yaptıkları konuşmalarında, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarken bu önemli günün kadın meselelerini ele almak ve farkındalığı tazelemenin bir vesilesi olduğunu ifade ederek güzel bir dünyanın kapısını açacak anahtarın, kadınların her alanda güçlendirilmesi ile olacağını vurguladılar.

“Güzel bir dünya dediğimizde aklımıza yoksulluğun bertaraf edildiği, müreffeh, barış ve istikrar içinde doğanın ve kaynaklarının korunduğu bir yer geliyor. Böyle bir dünyanın inşası, insan haklarının, kadın haklarının, çocuk haklarının tam olarak teslim edilmesiyle mümkündür" diye konuştular. Kadınların toplumsal hayatın ve ailelerin olduğu kadar kalkınmanın da ana aktörleri olduğunu vurgulayan Sayın Emine ERDOĞAN, şöyle devam ettiler: "Kalkınma dediğimiz kavram, bugünün dünyasında yalnızca fiziksel kalkınmayı değil, toplumsal ve sosyal kalkınmayı da içine alan geniş bir çapa ulaştı. Dolayısıyla kadınların güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma için bir zarurettir”. Kadınların sosyal hayatta, iş hayatında veya akademik hayatta karşılaştıkları engellerin kaldırılması ortak çabamız olmalıdır diyen Sayın Emine ERDOĞAN millet için koyulan hedeflerin, kadın ve erkek omuz omuza, dayanışma içinde gerçekleştirileceğini vurguladılar.

Kadınların iş dünyasında artan sayılarla yerlerini almalarının, ekonomik olduğu kadar sosyal statülerinin artmasını da sağladığını dile getiren Emine Erdoğan, son rakamlara bakıldığında 2002'de yüzde 27,9 olan kadınların iş gücüne katılma oranının 2021 Aralık itibarıyla yüzde 33,6'ya yükseldiğini ifade etti. Kadın istihdam oranının yüzde 25,3'ten yüzde 29'a çıktığı bilgisini veren Sayın Emine Erdoğan, kayıt dışı çalışan kadın oranının yüzde 72,5'ten yüzde 33,8'e gerilediğini dile getirdiler.

Hükûmetin hayata geçirdiği evde bakım desteği, doğum izni düzenlemeleri, kreş desteği gibi uygulamalarla iş ve aile hayatı arasındaki hassas dengenin korunduğunu aktaran Sayın Emine ERDOĞAN, bu anlamda kadınların aile hayatına yönelik rahatlatıcı uygulamaların tüm sektörlerde yaygınlaşması dileğinde bulundular.

Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendi’nin konuşmalarının ardından Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Nur ÇETİN, Sayın Emine ERDOĞAN'a, Anadolu’nun milli ve manevi değerleri odağında kaleme alınan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan “Kadın ve Aile” kitabını takdim ettiler. Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendi’nin, beğeni ve takdirleriyle karşılanan merkez çalışmalarımıza özel ilgi ve alaka göstermelerinin yanı sıra bu tür çalışmalara her zaman destek olacaklarının belirtmeleri, bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir. Kendilerine destekleri için şükranlarımızı sunarız.

Manşet Haberler