2021 Yılı İlk Çalışma Toplantısı Merkezimizce Gerçekleştirildi
12.4.2021

Merkezimiz tarafından 2021 yılında yayımlanması planlanan ve Editörlüğünü Merkez Müdürmüz Prof. Dr. Nur Çetin ve Dr. Öğr. Üyesi Emine Şener’in birlikte yaptığı “Kadın ve Aile” adlı kitaba ilişkin toplantı, 20 Ocak 2021’de, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Bölüm yazarları arasında yer alan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Gökbel’in de katıldığı toplantıda, kitabın içeriği ve iş planı oluşturuldu.