Kadın Akademisi Eğitimlerinde Üçüncü Hafta Tamamlandı
23.11.2022

Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi çatısı altında gerçekleştirilen 4. Kadın Akademisi Eğitim Programı Üçüncü Hafta Eğitimi FABKAM Müdürü Prof. Dr. Nur ÇETİN’in açılış konuşmaları ile başlamış olup, FABKAM Yönetim Kurulu üyesi Dr. Öğr. Üyesi Suzan YILDIRIM tarafından verilmiştir.

21 Kasım 2022 Pazartesi tarihinde “Kutsal Dinlerde ve İslam’da Kadın” konu başlığı altında gerçekleştirilen eğitim, Sayın Dr. Öğr. Üyesi Suzan YILDIRIM tarafından verilmiştir. Dr. Öğr. Üyesi Suzan YILDIRIM, diğer kutsal dinlerden olan Yahudilik, Hristiyanlık gibi dinlerde kadının rolünü ve değerini anlattıktan sonra İslam dinimde kadına ve aile içinde kadına verilen öneme dikkat çekmiştir. Diğer dinler ile İslam dininde kadını farklılıklar üzerinden anlatan YILDIRIM, tüm insanlığa örnek olan Hz. Peygamber Efendimizin kadına verdikleri değer konularında bulunmuştur.

Yoğun katılım ile üçüncü hafta eğitimini tamamlayan Kırşehirli kadın katılımcılar, Dr. Öğr. Üyesi Suzan YILDIRIM’a soru sorma imkânını da bularak, merak ettikleri konuları öğrenen katılımcılar, üçüncü hafta eğitimi sonunda kendi dinlerinde kadın olmanın, kendi coğrafyalarında kadın olabilmenin farkındalığını yaşadıklarını dile getirmişlerdir.