Kadın Akademisinde Merkez Müdürümüz Prof.Dr. Nur ÇETİN “TÜRK KÜLTÜR VE GELENEĞİNDE KADIN VE AİLE” Üzerine konuştu
25.3.2022

FABKAM Müdürü Prof.Dr. Nur Çetin tarafından “Türk Kültüründe Kadın ve Aile” başlığıyla 21.03.2022 tarihinde 3. FABKAM Kadın Akademisi’nin üçüncü eğitimi gerçekleştirilmiştir.  Moderatörlüğünü Doç. Dr. Emine Şener’in yaptığı eğitimde Prof. Dr. Nur Çetin, Türk Kültüründe Kadın ve Aile’nin önemine değinmiştir. Tarihte en eski ve köklü medeniyetlerden olan Türkler’in konumundan söz ederek Türk kültüründe kadına biçilen rollere ve atfedilen değere vurgu yapmıştır.

Prof. Dr. Nur Çetin, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan kadın kahramanların tarihteki başarılarını katılımcılara aktarmıştır. “Bir elle beşiği sallayan kadının diğer elle de dünyayı sallayacağına” inanan ve bu anlamda kadının bir toplumun inşasındaki önemine değinen Çetin, kadının öncü rolünü tarihteki kadın kahramanlar üzerinden örneklendirmiştir. Prof. Dr. Nur Çetin, “Biz, kendi geçmişimize, kendi köklerimize, kendi değerlerimize ve kendi maneviyatımıza sahip çıkarak, daha güçlü bir toplum inşa edebileceğiz.” sözleriyle eğitimi sonlandırmıştır.