Kadın Akademisinde Merkez Müdürümüz Prof.Dr. Nur ÇETİN “TARİHSEL SÜREÇTE KADIN VE AİLE” Üzerine konuştu
25.3.2022

FABKAM Müdürü Prof. Dr. Nur Çetin, “Tarihsel Süreçte Kadın ve Aile” başlığıyla 15.03.2022 tarihinde 3. FABKAM Kadın Akademisi’nin ikinci eğitimini gerçekleştirmiştir. Moderatörlüğünü Doç.Dr. Emine Şener’in yaptığı eğitimde, Prof.Dr. Nur çetin, merkezimizin adını aldığı tarihî şahsiyet olan Fatma Bacı hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra Antik Çağda, Orta Çağda, Yeni Çağ’da, Aydınlanma Çağı’nda ve Modern Çağ’da Kadın ve Aile’nin konumundan söz etmiştir. Kadının tarihsel süreç içerisindeki aşamalarına değinen Çetin, kadın hakları ile ilgili mücadeleler ve feminizmin doğuşu hakkında da katılımcıları bilgilendirmiştir.

Prof. Dr. Nur Çetin, modern çağın getirdiği özgürleşme/bireyselleşme hareketinin kadını ve onun aile içerisindeki konumunu etkilediğini belirterek kadının kapitalist düzenin bir parçası hâline geldiğini ifade etmiştir. Çetin’in evlilik kurumuna yönelik “Bu anlamda ‘ölüm bizi ayırana kadar’ evliliklerin azaldığı ve insanın kendisini güvenli, sevgi ve ilgi dolu, sağlam hissedebileceği bir ortam olmaktan çıktığı gözlemlenmektedir.” ifadeleri bu durumu destekler niteliktedir. Modern çağın kadına yüklediği çoklu rollerin kadın için önemine değinen Çetin, kadının eğitimi konusuna da vurgu yapmıştır. Çağdaş dünyada güçlü olmak isteyen devletlerin, evlilik ve aile kurumunu desteklemeleri ve kadınlara yönelik aile dostu politikaları sürdürmeleri gerektiğini ifade etmiştir.