Kadın Akademisi “Güvenli Toplum İnşasında Kadın” adlı beşinci oturumunu gerçekleştirdi.
18.5.2021

Kadın Akademisi’nin beşinci oturumu, 11 Mayıs 2021’de Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Nur Çetin’in içinden geçtiğimiz zorlu günlerde, en çok ihtiyaç duyguğumuz güvenli toplum olgusunun ulusal ve uluslararası önemine vurgu yapan konuşmaları ile başlamıştır. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Emine Şener’in, eğiticiliğini üniversitemiz Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Şimşek’in yaptığı Güvenli Toplum İnşasında Kadın adlı oturumda; güvenli toplumun temel özellikleri, toplum güvenliğini zedeleyen unsurlar ile kadınların güvenli toplum açısından önemi, kadın güvenliği, kadının güvenliğini zedeleyen uygulamalar ile kadına yönelik şiddet konusu detaylı olarak sunulmuştur. Prof. Dr. Hüseyin Şimşek, son olarak kadının güvenliğini sağlamaya yönelik ulusal düzenlemeleri açıklayarak önemine vurgu yapmıştır.

Prof. Dr. Hüseyin Şimşek, güvenli toplumun temel unsurunun aile olduğunu belirtmiş ve ailenin oluşumunda ve devamında her iki cinsin önemi olmasıyla birlikte, kadınların aile kurumu için baskın role sahip olduğunu söylemiştir. Dolaysıyla güvenli toplumun oluşmasında kurucu unsur olarak kadın güçlü bir role sahip olduğu vurgusuyla konuşmalarını tamamlamıştır.