KALİTE KOMİSYONU

ADI SOYADI

BİRİMİ

Dr. Öğr. Üyesi Selma BOYACI (Başkan)

Ziraat Fakültesi

Öğr.Gör. Havvaana KARADENİZ (Üye)

Türk Dili

Öğr.Gör. Nihal GÜRLEK ÇELİK (Üye)

Sağlık YO

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÇELİK (Üye)

Tıp Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Emine TANIŞ (Üye)

Sağlık Hizmetleri MYO

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KIYMAZ (Üye)

Eğitim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Özlem GÜNDOĞDU (Üye)

Kaman MYO

Öğr.Gör. Gülcan DEMİR ÖZDENK (Üye)

Sağlık Hizmetleri MYO

Öğr.Gör. Zuhal GÖKBEL (Üye)

Yabancı Diller YO