Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 9 Ağustos 2017 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Merkezin kurulmasında asıl amacı; Türkiye’de kadına yönelik her türlü şiddetin önüne geçmek amacıyla, Ülkemizde bulunan diğer kamu, kurum ve kuruluşlar ile özellikle de Üniversitemizin de içinde bulunduğu bölgede faaliyet gösteren Üniversiteler ile iletişim ve işbirliği ağlarını güçlendirerek, ulusal çabalara katkı sağlamaktır.